fbpx

Loosimise “Võida Kormoran suverehvid” tingimused!

Korraldaja

Kampaania korraldaja on PolvenAuto OÜ (edaspidi korraldaja), registrikood 12391856, aadress Tartu mnt 30a, Jõhvi, e-post marketing@polvenauto.ee, telefon +372 558 3028.

 

Kampaania periood

Kampaania kestus: 16.03.2020-30.04.2020 (kaasa arvatud).

 

Loosimise kord

Loosimise korra on korraldaja kehtestanud käesolevates tingimustes. Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima korraldaja poolt loosimisele kehtestatud reegleid  ja kõiki korraldaja otsuseid, mis on lõplikud.

 

Loosimisel osalejad

Loosimisel osalevad kõik kliendid, kes on kampaania perioodil kasutanud korraldaja poolt pakutavad töökoja või tehnoülevaatuse teenused.

Kampaanias võivad osaleda kõik korraldaja olemasolevad ning uued kliendid. Kampaanias ei või osaleda korraldaja töötajad.

 

Auhind (kirjeldus ja väärtus)

Kõigi punktis 4 nimetatud tingimusele vastavate isikute vahel loositakse kampaania raames välja uued Kormoran suverehvid(4tk), mille väärtus on 500 eurot*.

*Auhinna väärtus sõltub võitja vajalikkest rehvi suurusest.

Kampaania käigus ei asendata auhinda võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

 

Loosimine

Auhinna võitja selgitatakse välja loosimise teel.

Loosimine toimub 04.05.2020. Kampaania korraldaja kogub ja töötleb kampaania toimumise ajal toodete ja teenuste kampaania seaduses sätestatud järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti või telefoninumbri.  Andmeid kasutatakse kampaania võitja tuvastamiseks ja avaldamiseks PolvenAuto Facebook lehel. Korraldaja teatab oleva telefoninumbri ja/või e-posti aadressi kaudu võitjale tema võidust loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul (v.a riiklikud pühad)  ja lepib kokku auhinna kättesaamise viisi.

Kui võitjaga ei ole korraldajast olenemata põhjustel olnud võimalik loosimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul ühendust saada (nt telefon on välja lülitatud, e-posti aadress on vale) või võitja loobub võidust teadasaamise järel auhinnast, loosib korraldaja kampaanias osalejate hulgast välja teise võitja esimese loosimisega samadel tingimustel.

 

Kampaania ja/või loosimise tühistamine

Kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud, on korraldajal ühepoolne õigus kampaania katkestada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaanias osalejatele meedia vahendusel esimesel võimalusel.

 

Vaidlused

Kõik loosimisest tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste järgi. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata esimesel võimalusel e-postile marketing@polvenauto.ee, märgusõnaga „KORMORAN“.

Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Lisainformatsiooni kampaaniaga seotud küsimustes saab E-R 09.00-16.00 e-posti teel marketing@polvenauto.ee.

© Polvenauto