fbpx

Kampaania korraldaja:

Kampaania „Templimäng“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab PolvenAuto OÜ (edaspidi nimetatud PolvenAuto), registrikood 12391856, aadress Tartu mnt 30a, 41538, Jõhvi.

Kampaania kirjeldus:

Kampaania kestab PolvenAuto autoteeninduskeskuses perioodil 20.07.2020 – 31.08.2020. Kampaania jooksul tuleb kliendil templikaardile koguda tingimustele vastava ostu sooritamisega 5,10 või 15 templeid, millega kliendil tekib õigus saada tasuta PolvenAuto logoga suvine klaasipesuvedelik, mittelibisev matt või joogipudel (PolvenAuto või Michelin logoga)

  • Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil kampaaniaperioodil koguda kampaania osalejakaardile viis,kümme või viisteist templeid.
  • Templid saab kampaania osalejakaardile sooritades kampaaniatingimustele vastavaid oste: vähemalt 5 € eest poest või tehnoülevaatuse punktist.
  • Kampaanias ei osale autovaruosad ja teenused.
  • Pärast kampaaniatingimustele vastava ostu sooritamist on kliendil õigus saada kampaania templikaardile üks tempel.
  • Tempel kantakse osalejakaardile vahetult pärast kampaania tingimustele vastava ostu sooritamist või vastava ostutšeki esitamisel kassas.
  • Ostutšeki või tšekkide hilisemal esitamisel templit ei väljastata.
  • Suuremate ostude sooritamine (näiteks 10€) ei anna õigust rohkemateks templiteks osalejakaardil, selle ostu eest saab ühe templi.

Kui kampaanias osaleja on kampaania osalejakaardile kogunud enda poolt 5 kampaania tingimustele vastavat templit, on tal õigus saada tasuta 5L suvine klaasipesuvedelik.

Kui kampaanias osaleja on kampaania osalejakaardile kogunud enda poolt 10 kampaania tingimustele vastavat templit, on tal õigus saada tasuta mittelibisev matt.

Kui kampaanias osaleja on kampaania osalejakaardile kogunud enda poolt 15 kampaania tingimustele vastavat templit, on tal õigus vahetada osalejakaart PolvenAuto autoteeninduskeskuses tasuta PolvenAuto või Michelin logoga veepudeli vastu.

Kampaanias osalejad:

Kampaanias võivad osaleda kõik  füüsilised isikud, välja arvatud PolvenAuto OÜ töötajad.

Muu info:

PolvenAuto on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.polvenauto.ee abil.

PolvenAuto loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida PolvenAuto ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja e-posti aadressile marketing@polvenauto.ee, märgusõnaga „Templimäng.” Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

[sale_products per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=””]
© Polvenauto