Autohooldus |

Polvenauto teeninduskeskus osutab suvaliste autotootjate automarkide remonditöid täies mahus. Tänu kõrgekvaliteediliste seadmete olemasolule ja meie töötajate kutseoskustele teeme mistahes liiki remonditöid: plaanilisest tehnohooldusest ja kompleksdiagnostikast kuni auto käiguosa keerukaima remondini ja gaasijaotusrihma vahetuseni.
 
Remonditööde täpsed tähtajad ja maksumuse määravad kindlaks meie spetsialistid sõltuvalt rikke iseloomust. Sõiduki hooldust tehakse etapiviisiliselt ja täidetakse sellega kaasnevad spetsiaalsed lehed. Üksikasjalikku informatsiooni Teie sõidukile tehtava hoolduse kohta säilitatakse Polvenauto arvutiandmebaasis, mis võimaldab Teil mistahes ajal saada igasuguseid andmeid teostatud remondi iseloomu, maksumuse ja tähtaegade kohta.

1
Remonditsoonis on:

  • 7 autoremondilukksepa tööpaika;
  • auto kompuuterdiagnostika stend;
  • rattakalde reguleerimise stend;
  • kummide hooldusteenuste tööpaik (balansseerimine, montaaž, rehvide remont jmt);
  • laternate reguleerimise, pidurite, amortisaatorite, vedrustuse diagnostika tööpaik;
  • pikendatud platvorm mikroautobusside remondiks.

Kõik 7 remondilukksepa tööpaika on varustatud operatiivse õlivahetuse seadmetega. Iga töökoht on komplekteeritud professionaalsete seadmete ja töövahenditega maailma juhtivatelt tootjatelt USAG ja BETTA.